Manuele therapie volgens Maitland[terug]


Het Maitland-Concept is een nationaal en internationaal erkende en toegepaste richting binnen de manuele therapie. Dit concept wordt vooral gekenmerkt door een klinische benadering van de klacht(en). Dit wil niet zeggen dat de theorie niet belangrijk is. Theorie kan echter nooit belangrijker zijn dan objectieve en subjectieve bevindingen die de behandelaar in staat stellen, te bepalen of de behandeltechnieken symptoomvermijdend of juist symptoomreproducerend moeten zijn.

Zo is de therapeut in staat de effectiviteit van de behandeling steeds te evalueren.
Het Maitland-Concept is toepasbaar bij functiestoornissen en pijnklachten van de wervelkolom, de perifere gewrichten (zoals bijvoorbeeld knie, schouder, of enkel) en het kaakgewricht.
Bij instabiliteit van een gewricht of een segment wordt de behandeling gecombineerd met stabiliserende oefentherapie. Bij hypomobiliteit wordt de behandeling zoveel mogelijk gecombineerd met zelfmobiliserende oefeningen.